Praktische info

Praktische info

“CAMPING ’T RIETVELD” heet u van harte WELKOM :

 

Belangrijke weetjes voor echte kampeerders:

 

 1. melden zich ALTIJD eerst aan bij de receptie, ook bezoekers...!
 2. voorkomen geluidsoverlast... 
 3. voertuigen rijden altijd STAPVOETS van zodra ze de CAMPING oprijden en letten goed op voor spelende kinderen. Gemotoriseerde voertuigen rijden niet over het terrein tussen 22.00 uur en 08.00 uur.
 4. houden de toiletten/douches schoon ...
 5. vinden het altijd een uitdaging om leuke en creatieve gerechten te maken maar houden het veilig. Zorg voor bluswater bij het aansteken van de barbecue aub ...
 6. geven gevonden voorwerpen af …
 7. Scheiden hun afval correct (De voorziene PMD en Vuilniszakken van de firma Garwig dienen aangekocht te worden in de receptie)
 8. gaan zuinig om met energie en water ...
 9. hebben respect voor het terrein, de natuur en elkander …
 10. zijn vriendelijk en genieten met volle teugen …            

 

- Het niet naleven van de voorwaarden kan de onmiddellijke verwijdering van het domein tot gevolg hebben zonder enig recht op schadevergoeding of terugbetaling.

- Veroorzaak je schade aan de installaties van het vakantiedomein of ben je betrokken bij een ongeval, meld dit dan on middellijk bij de uitbater of de receptie.

- Sneleidsbeperking : Van zodra de camping wordt opgereden geldt : “STAPVOETS RIJDEN” !

1.TARIEVEN

Reservering en betaling.

Een reservering wordt altijd bevestigd na betaling van het een voorschot. Het saldo betaal je voor de aanvang van het verblijf. Het niet-tijdig betalen van het voorschot of saldo leidt tot een annulering.

Annulering :

Een volledige of gedeeltelijke annulering is alleen via mail of aangetekend schrijven mogelijk (ontvangstdatum = annuleringsdatum). Er worden kosten aangerekend*. Zie onze tarieven.

Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk 5 dagen na de uitgiftedatum.

- In geval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest opbrengen gelijk aan 2% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 65 euro.

2. Aankomst en vertrek

Aankomst: de kampeerders kunnen op de voorziene dag van aankomst hun plaats innemen tussen 14 en 21u. Ten laatste de dag na aankomst begeven zij zich naar de receptie om hun aankomst te melden en de nodige formaliteiten te vervullen.

Afreis: op de voorziene dag van vertrek is de kampeerplaats ten laatste om 11u terug vrijgemaakt. Bij vervroegde afreis dien je de receptie hiervan te verwittigen, ten laatste de dag voor vertrek.

3. Jeugd

Wees kindvriendelijk: denk aan hun veiligheid, vooral als je met de wagen rijdt. Als ouder ben je verantwoordelijk voor de schade die je kinderen aanrichten. Laat hen dus niet spelen in de gebouwen en leer hen de natuur en de beplanting te eerbiedigen. Voorkom ongevallen.

4. Dieren

Dieren moeten ook altijd aangemeld worden. Honden of katten dienen altijd aangelijnd te zijn. Neem steeds een hondenpoepzakje mee om de uitwerpselen van hond of kat op te ruimen. De eigenaar is steeds verantwoordelijk en dient er dan ook voor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn huisdier de andere kampeerders niet stoort. Voor het verblijf van andere dieren dan hond of kat is de toelating van de vereist.

5. Diensten

Heb je vragen of problemen i.v.m. je verblijf, dan kan je steeds terecht bij de receptie. De openingsuren vind je aan de ingang. Een EHBO-kist is voorzien.

5.1 Aansluiting op het elektriciteitsnet

Om overbelasting te voorkomen, zijn elektrische toestellen die meer dan 1200 W verbruiken niet toegelaten. 

5.2 Sanitair

• Fris, ruim, modern en net sanitair gebouw met prima douches, baby verzorgingstafel en toilet voor mindervaliden. In het hoogseizoen wordt dagelijks 2 à 3 maal gepoetst.
• Wasmachine en droogkast. Munten te koop aan de receptie..
• De warme douches zijn uitgerust met het zeer gebruiksvriendelijk en budgetvriendelijk SEP Card Systeem.

5.3 WIFI Citymesh

Draadloos internet is beschikbaar. 

 

5.4 Campingplaatsen 

Onze standplaatsen zijn evenzeer geschikt voor campers, caravans en tenten
Neemt u contact op voor uitgebreidere informatie voor reserveringen. Dan weet u zeker dat u op de beste plek voorzien op noden terecht komt!
Belangrijke voorzieningen die voor heel veel camperaars belangrijk zijn: 
 • Lozingstation om het grijs water te lozen.
 • Innemen van vers drinkwater.
 • Chemische toilet.
 • Elektra.  
 • Toilet & douche gelegenheid.
 • Wifi.
 • Wasmachine/droger .
 • Veel wandel- of fietsroutes 
 • Ruime plaatsen 
 • 2km van het centrum
 • 500m van het strand

                                 

We vinden de mening van onze klanten belangrijk. Het is van belang dat we weten hoe het gaat. Om een goede service te leveren is het nodig dat we snel en duidelijk op de hoogte gebracht worden van vragen of problemen die zich eventueel zouden voordoen. Ook opbouwende tips hoe klein ook zijn natuurlijk steeds welkom. Laat het dus niet na om dit door te geven of kom dus even langs als je in de buurt bent.

 

 

Nuttige adressen.

NOODSITUATIE

Politie / Brandweer / Ziekenwagen

BEL 112

Gegevens bij de hand?!

Heb je met spoed hulp nodig? BEL het nummer 112

geef aan de alarmcentrale door :

 • Wat er gebeurd is
 • Waar het gebeurd is : 8420 De haan, Straat : Driftweg 210. Camping 't Rietveld , PERCEEL NR.
 • Of er mensen gewond zijn.

VRAAG HULP EN WACHT DE HULPDIENSTEN OP AAN DE INGANG VAN DE CAMPING AUB. Verwittig de uitbater (SMS: “112 onderweg naar camping” zodanig het nodige te kunnen doen, slagbomen open te zetten,…

 

 1. DOKTER VAN WACHT TEL: 1733
 2. Apotheek Duinen -Duinenstraat 373, 8450 Bredene

 

TIPS IN DE BUURT:

 1. Familiepark De Sierk -Vosseslag 42, 8420 De Haan
 2. FRIETVOSJE (frituur) -Vosseslag 134, 8420 De Haan
 3. GRASDUINEN (recreatiedomein) -Parking ebbestraat bredene
 4. Lidl Voeding-Superette -Kapelstraat 47 Bredene 8450
 5. Colruyt Voeding-Superette -Vloedstraat 22 Bredene 8450
 6. Aldi Voeding-Superette -Vloedstraat 6 Bredene 8450
 7. Fietsen Cattrysse & Go-Cart verhuur -Leopoldlaan 16, 8420 De Haan
 8. Verhuur Pinte -Kapelstraat 151 Bredene 8450

https://www.visitdehaan.be/nl/

Grondplan

 

 

Privacy Policy

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerkt, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van Camping 't Rietveld bvba wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Goedkeuring
Door gebruik te maken van onze website/diensten en producten, aangeboden door onszelf of door onze Partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.
Bij de registratie op deze website zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van uw aanvraag, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via electronische weg, via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, gelieve dit dan te melden naar info@campingrietveld.be

Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres telkens u onze website bezoekt.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Camping 't Rietveld bvba.  De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Camping 't Rietveld bvba heeft afgesloten.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Rechtsgronden voor de verwerking
De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

-    Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.
-    Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Delen van de gegevens
Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Camping 't Rietveld bvba behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw rechten uitoefenen:

 • Ofwel door een brief te versturen aan Camping 't Rietveld bvba  Driftweg 210, 8420 Klemskerke - De Haan

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door een mail te sturen met de boodschap: ‘Uitschrijven’.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

Termijn van bewaring van uw gegevens

Camping 't Rietveld bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Uw gegevens worden verwerkt door Camping 't Rietveld bvba. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: info@campingrietveld.be mocht u dit willen aanpassen.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.