2024 **

Tarieven

Kampeerplaatsen Periode 1 Periode 2 Periode 3 Electra 16A Extra tent (maximaal 2x2m)
.
TYPE 1 Basic 14.5 14.9 14.5 3.4
TYPE 2 Extra 16.5 16.9 16.5 3.4
TYPE 3 Comfort 17.65 18.1 17.65 3.4
Persoon vanaf 12 jaar 6.45 6.7 6.45
Kind tussen 4j - 11j 3.85 3.95 3.85
Kind 0 - 3j 0 0 0
Hond 2.5 2.5 2.5
Douche ( incl. 2.5 min / pp / pn )* 0.2 / 30 sec ( extra verbruik ) 0.2 / 30 sec ( extra verbruik ) 0.2 / 30 sec ( extra verbruik )

2024 **

* Budgetvriendelijk SEP kaart Systeem. Douchekaart met 2,5 min. per persoon / per nacht inbegrepen.

** Prijzen in euro, incl BTW

*** GRATIS WIFI 

Verplicht gebruik van de voorziene PMD en huisvuilzakken ​van de camping ( geen eigen vuilniszakken toegelaten, set 1 huisvuilzak + 1 pmd zak is 4.90 euro )


Controleer de beschikbaarheid, bereken en boek uw verblijf : 'online booking'

maximum 6 personen + 1 tent/caravan/camper per plek.

Maximaal 1 auto of motor (extra voertuigen (auto's, motorfietsen, quads, aanhangwagens) moeten tegen een extra vergoeding op de parking naast het sanitair worden geparkeerd.

Maximaal 1 extra tent niet groter dan 2 x 2 m op het perceel.

Max. 3 brave honden per kampeerplaats toegestaan, bezoekers mogen GEEN honden meebrengen op het terrein.

Aankomst vanaf 13u , vertrek voor 11u.

Telefonisch of via mail reserveren is niet mogelijk, u kan reserveren via het boekingsprogramma op onze website. We voorzien enkele percelen op de camping die niet online te reserveren zijn dus indien u last-minute wenst te komen kamperen kan u uw kans wagen bij ons maar we kunnen niet garanderen dat er plaatsen zullen vrij zijn.


AKKOORDVERKLARING REGELEMENT "CAMPING 't RIETVELD"* :

Elke persoon die de camping betreedt, neemt kennis van dit reglement. Door betreding van het campingterrein verklaart men zich akkoord met het reglement.
Het personeel van de camping heeft het recht om overtreders te verplichten het terrein te verlaten.
 

RESERVERINGSVOORWAARDEN

Het verblijf op Camping 't Rietveld is enkel voor toeristische doeleinden.

Camping 't Rietveld behoudt het recht toegang te weigeren mits terugbetaling van de reservering.

 

Na het invullen van het reserveringsformulier krijgt u bevestiging van ontvangst, indien goedgekeurd worden het voorschotbedrag, de IBAN en de BIC-code meegedeeld.

U betaalt het saldo/het restbedrag uiterlijk 7 dagen voor aankomst tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Gelieve binnen de termijn te betalen zoals vermeldt in uw betalingsverzoeksmail, na die termijn wordt een reservering automatisch geannuleerd.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Een annulering heeft een administratieve kost van 15 euro.

Wij storten het resterende bedrag zo spoedig mogelijk terug.

Zo werkt het annuleren :

Bij een volledige of gedeeltelijke annulering, alleen via e-mail mogelijk (ontvangstdatum = annuleringsdatum), worden de volgende kosten terugbetaald op de totaalprijs *:

  • tot en met 45 dagen voor het begin van de verblijfsperiode : volledige terugbetaling van het voorschot met uitzondering van de administratiekost (15euro)*

  • van 44 tot 22 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 75% restitutie op het totaalbedrag, dus een gedeeltelijke terugbetaling van het voorschot ( - administratiekost 15 euro) *

  • van 21 tot 8 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 50% restitutie op het totaalbedrag  (- administratiekost 15 euro) * 

  • van 7 dagen en minder voor het begin van de verblijfsperiode, alsook bij het niet aankomen of eerder vertrekken is er geen terugbetaling en blijft het volledige bedrag verschuldigd*. 

 

TOERISTENBELASTING

Inbegrepen in de prijzen.


Orde en netheid

De kampeerplaats dient proper gehouden te worden.
Het is niet toegelaten grofvuil achter te laten op de camping. Huishoudelijk afval hoort bij het restafval in de door ons aangeboden zakken ( eigen zakken zijn verboden ), glas in de glascontainer van de gemeente op 150meter van de camping, plastic flessen en blikjes in de PMD zakken van de gemeente De Haan en papier en karton in de toegewezen container. Auto’s wassen op de camping is niet toegelaten.
 
ROOKVERBOD op de camping: Camping 't Rietveld wil bijdragen aan een Rookvrije Generatie. Het terrein is rookvrij om verschillende redenen: kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag, beschermen tegen passief roken, de afvalproblematiek van peuken indammen, brandgevaar verhinderen,... Daarom is roken alleen toegestaan buiten het zicht op uw eigen perceel of buiten de camping. Dit geldt ook voor het gebruik van een e-sigaret en vapen. 

Huisdieren

Honden zijn toegelaten, houd ze aan de leiband (max.2m, niet iedereen voelt zich goed bij honden hou daar rekening mee).
Gelieve de honden niet op de camping uit te laten, het naburige strand en bos zijn ideaal om te wandelen met de hond.

Stilte en rust

Campingrust is belangrijk op het domein. Daarom is het vanaf 22 uur rustig en mogen motorvoertuigen zich niet meer verplaatsen, alle lawaai en muziek is vanaf dan verboden op het domein tot 7 uur.  Lawaai dat de andere kampeerders stoort, zoals televisies, radio’s, ... dient vermeden te worden. Drones zijn enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming van de directie.

De kampeerplaats

Voor je verblijf heb je de keuze tussen:
- Staanplaatsen gras Type 1 BASIC
Toegelaten: één tent, campingcar, caravan of camper max 6,5m, 5 ton per plaats. Maximum één auto en één bijzettentje van max. 4 m² Een aanhangwagen evenals een shelter (in zeilstof) worden gelijkgesteld met een bijzettentje. Aan de caravan mag een voortent geplaatst worden, er mag echter geen extra luifel voor of aan de zijkant van de voortent worden geplaatst en/of bevestigd. Ook het bedekken van het grasperk met worteldoek, plastiek is verboden.


- Staanplaatsen gras Type 2 EXTRA
Toegelaten: één tent, campingcar, caravan of camper max 7,5m, 5 ton per plaats. Maximum één auto en één bijzettentje van max. 4 m² Een aanhangwagen evenals een shelter (in zeilstof) worden gelijkgesteld met een bijzettentje. Aan de caravan mag een voortent geplaatst worden, er mag echter geen extra luifel voor of aan de zijkant van de voortent worden geplaatst en/of bevestigd. Ook het bedekken van het grasperk met worteldoek, plastiek is verboden.


Staanplaats gras Type 3 COMFORT
Toegelaten: één tent, campingcar, caravan of camper max 7,5m, 5 ton per plaats. Maximum één auto en één bijzettentje van max. 4 m² Een aanhangwagen evenals een shelter (in zeilstof) worden gelijkgesteld met een bijzettentje. Aan de caravan mag een voortent geplaatst worden, er mag echter geen extra luifel voor of aan de zijkant van de voortent worden geplaatst en/of bevestigd. Ook het bedekken van het grasperk met worteldoek, plastiek is verboden.


Aankomst en afreis kampeerders

Aankomst: de kampeerders kunnen op de voorziene dag van aankomst hun plaats innemen vanaf 13u (receptie gesloten: volg de instructies vermeld op infobord). 
Afreis: op de voorziene dag van vertrek wordt de kampeerplaats tijdig vrijgemaakt en dien je de camping te verlaten vóór 11 uur. Mocht je tijdens je verblijf beslissen vroeger te vertrekken, dan moet je dit melden aan de receptie. Een terugbetaling of tegemoetkoming is niet mogelijk. Bij een laattijdige check-out (na 11u) wordt € 25 aangerekend. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering. 

Bezoekers mogen geen honden meebrengen. Indien bezoekers blijven overnachten dient dit uit eigen beweging doorgegeven te worden aan de uitbater (de tarieven hangen uit bij de receptie).


Jeugd

De kinderen zijn onze gasten. Wees kindvriendelijk: denk aan hun veiligheid, vooral als je met de wagen rijdt. Als ouder ben je verantwoordelijk voor de schade die je kinderen aanrichten. Laat hen dus niet spelen in de gebouwen en leer hen de natuur en de beplanting te eerbiedigen. Voorkom ongevallen.
Minderjarigen (-18 jaar), die niet vergezeld zijn van een ouder of een persoon van minimum 18 jaar kunnen niet verblijven op het terrein.
 

Receptie

Heb je vragen of problemen i.v.m. je verblijf, dan kan je steeds terecht bij het personeel van de receptie. De openingsuren vind je aan de ingang. Een EHBO-kist is voorzien.


Aansluiting op het elektriciteitsnet

De aansluiting op het stroomnet van de camping gebeurt met een Eurostekker (stroomsterkte: 10A). Om overbelasting te voorkomen, zijn elektrische toestellen die meer dan 1200 W verbruiken niet toegelaten.

 

Brandveiligheid

Omwille van de brandveiligheid is de kampeerder verplicht om de kampeerinstallatie en eventuele bijzettentjes te plaatsen op een veilige afstand van de buren.
Op diverse plaatsen op de camping vind je brandvoorzieningen. Per kampeerplaats worden maximaal 2 gasflessen toegelaten. Zorg dat ze voldoen aan de wettelijke voorschriften en controleer flessen en leidingen regelmatig op slijtage en/of lekken. De verwarmings- en keukeninstallaties dienen op een veilige wijze geplaatst te worden in een goed verluchte ruimte en op een vuurvaste plaat. Er mogen geen open vuren of kampvuren aangelegd worden zonder toelating van de directie. Barbecueën moet gebeuren onder voortdurende bewaking. Daarbij dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om brand te voorkomen. De barbecue moet zodanig geplaatst worden dat andere gasten geen last hebben van de rook. Barbecue moet steeds op een minimumhoogte 40 cm boven de grond en minimum op 3m afstand van brandbaar materiaal. Kampvuren zijn verboden. Op het informatiebord aan de hoofdingang vind je de te volgen richtlijnen bij brand of evacuatie van het domein.

 

Opladen elektrische wagens

Het is bij wet verboden een elektrische wagen op te laden via een CE-stekker. Onze infrastructuur is niet voorzien voor hoogcapaciteitsladen. Het risico op brand in de zekeringskasten of elektrocutie via de carrosserie van de wagen is reëel. Elke schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik van het elektriciteitsnet wordt door de overtreder gecompenseerd.

 

Verkeersveiligheid

Op de camping geldt een snelheidsbeperking van 5 km/uur voor alle voertuigen, ook voor fietsers. Parkeren op de wegen is niet toegelaten. Het is verboden te spelen met ballen in de onmiddellijke omgeving van de kampeerinstallaties. Rijden met bromfiets of motorfiets is binnen de omheining van het kampeerterrein niet toegelaten, tenzij voor de verplaatsing van en naar de kampeerinstallatie.
 

Persoonlijke veiligheid

In de installaties mogen geen activiteiten gebeuren of goederen bewaard worden die het gevaar van brand of de gevolgen van brand kunnen vergroten. Iedereen dient maatregelen te nemen om de eigen uitrusting te beschermen. Sluit je kampeerinstallatie altijd zorgvuldig af en laat geen geld achter.
Kinderen onder de 10 jaar zijn steeds vergezeld van een volwassene.  
De hoofdkampeerder is verantwoordelijk voor zijn medegezelschap, bezoek en logés
 

Sanitair

De sanitaire gebouwen op de camping worden regelmatig door het personeel gepoetst. Tevens investeert Camping 't Rietveld BV, bij vernieuwing en modernisering, consequent in energiezuinige en milieusparende technieken. Als gast kan je ons helpen door:
•    Lekkende kranen en toiletten te melden bij de receptie.
•    Zuinig om te springen met water en energie.
•    Het sanitair netjes te houden en vandalisme te melden.
 

Aansprakelijkheid

Camping 't Rietveld BV  is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van ongevallen, voor diefstal of voor om het even welke schade. 

 

Klachtenregeling

Camping 't Rietveld BV doet er alles aan geen klachten te moeten ontvangen. Mochten er toch klachten zijn dan zal Camping 't Rietveld dit grondig bestuderen en het nodige doen.
Klachten vóór de aanvang van het verblijf dient de kampeerder/vakantiegast zo snel mogelijk per mail of brief te melden aan de camping
Klachten tijdens het verblijf dient de kampeerder/vakantiegast zo snel mogelijk op een gepaste en bewijskrachtige manier te melden op de receptie van de camping.
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost dan dient de kampeerder/vakantiegast, uiterlijk 3 maanden na afloop van het verblijf, zijn klacht via mail of brief te melden aan de directie van Camping 't Rietveld BV
Camping 't Rietveld BV is een door Toerisme Vlaanderen erkend logies. Wens je meer informatie over de regelgeving rond toeristisch logies? Of werd er door Camping 't Rietveld BV geen of onvoldoende respons gegeven aan je klacht? Neem dan contact op met Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel (logies@toerismevlaanderen.be). Meer info vind je ook op www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet.

 

Overtreding huishoudelijk reglement

Het niet naleven van de verblijfsvoorwaarden en/of van het huishoudelijk reglement geeft Camping 't Rietveld BV onder meer het recht een schadevergoeding te vorderen. De schade die voorkomt uit de overtreding van het reglement door de kampeerder/vakantiegast, wordt door de partijen begroot op een bedrag van minstens € 100, onverminderd het recht van Camping 't Rietveld BV om een hoger bedrag te vorderen.

 

Beëindiging van het verblijf om dringende redenen

Camping 't Rietveld BV kan een verblijf op basis van dringende redenen onmiddellijk beëindigen. Onder dringende redenen wordt niet-limitatief verstaan:
•    Het niet naleven van de voorschriften i.v.m. veiligheid, orde en netheid 
•    Het niet tijdig betalen van (tussen-)facturen.
•    Het stellen van handelingen welke in strijd zijn met de verblijfsvoorwaarden.
•    Elke handelswijze strijdig met de reglementen uitgaande van de bevoegde overheden.

 

Overheid

Indien de overheid, via algemene richtlijnen, normen oplegt welke in strijd zouden zijn met dit reglement, dan wordt dit huishoudelijk reglement automatisch aangepast. Dit document werd opgemaakt rekening houdend met de geldende wetgeving en met het Logiesdecreet van Toerisme Vlaanderen.
Geschillen inzake de uitvoering van deze overeenkomst worden geregeld door de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel.

 

Voor alle niet voorziene omstandigheden kan de directie van Camping 't Rietveld zelf beslissen.

De klant stemt ermee in deze algemene voorwaarden te erkennen voorafgaand aan elk boekingsverzoek voor een verblijf met betrekking tot zichzelf en andere personen die van het verblijf genieten

 
*(Voor seizoenplaatsen en eigenaars van stacaravans gelden er uitgebreidere verblijfsvoorwaarden en huishoudelijk reglement die het algemene kampeerreglement versterken. Het door- of onderverhuren van een chalet/ stacaravan is ten strengste verboden. Mocht de directie vaststellen dat er toch wordt onderverhuurd, dan kan dit leiden tot een onmiddellijk stopzetting van het jaarlijks huurcontract en het verwijderen van de chalet / stacaravan, zonder enige tegemoetkoming. )